Category "Eğitim ve Hizmetlerimiz"

28Mar2017

VIP Ulaşım Hizmetleri

 

Çankaya Kreş VIP Ulaşım HizmetleriAmacımız çocuklarımızın rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarıdır. Her araçta öğrencinin kendine ayrılmış bir koltuğu bulunmaktadır. Servis personelimiz sadece güvenli taşımacılık değil, iletişim ve okul konusunda da her dönem düzenli olarak eğitim alırlar. Tecrübeli, görevinin bilincinde ve sorumluluk sahibi şoförlerimiz ve güler yüzlü hosteslerimiz ile çocuklarımız güvenli bir biçimde evlerinden alınıp, evlerine bırakılmaktadır.

 


28Mar2017

Psikolojik Danışmanlık

 

Çankaya Kreş Psikolojik DanışmanlıkOkul öncesi dönemi; çocukların kişilik gelişimindeki en önemli safhalara denk gelmektedir. Çok yüksek bir öğrenme potansiyelinin olduğu; bedenin, duyguların, bilişin, sosyalliğin hızla geliştiği ve değiştiği bu yaşlarda alınan eğitimin kalitesi, çocukların yaşamlarında kalıcı etkiler bırakmaktadır. Ülkemizde son yıllarda hem okul öncesi eğitim veren kurumların hem de bu okullara devam eden öğrenci sayısının arttığı gözlemlenmektedir. Okul öncesi eğitimin önemine dair her geçen gün artan farkındalık; farklı eğitim metotlarıyla zenginleşme ihtiyacını doğurmaktadır.
Anaokulunda çalışan uzmanlar çocuğun ruhsal, bilişsel, davranışsal, kişisel, sosyal gelişimlerine eşlik etmekte ve bu süreci gözlemleyerek uygun tespit ve yönlendirmeleri yapmakta çok önemli bir konumda yer almaktadır. Uzmanların bakış ve anlayış bilgilerinin arttırılması ve uygulamada etkin kullanılabilecek pratik bilgilendirmenin yapılması bu eğitimin amaç ve hedefidir.

 


28Mar2017

Yabancı Dil

 

Çankaya Kreş Yabancı Dil EğitimiDil, tüm zihinsel süreçlerimizle ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiştir. Düşünmek, hatırlamak, kavramak, dikkatini yöneltmek, algılamak vb. tüm zihinsel faaliyetlerde dil vardır. Dil ve zihin birbirine paralel gelişmektedir. Bu nedenle çocuğun dil gelişimi onun tüm zihinsel gelişimini desteklemektedir. Bebekler dünyaya geldiklerinde içine doğdukları ortamda konuşulan dili edinme potansiyeline sahiptirler. Tüm dünyadaki bebekler doğdukları andan itibaren tüm sesleri çıkarabilme yetisine sahipken, zaman geçtikçe sadece etrafında konuşulan dildeki sesleri tekrar eder hale gelirler.

 


28Mar2017

Değerler Eğitimi

 

Çankaya Kreş Değerler Eğitimi“Okul öncesi dönemde hangi değerler nasıl kazandırılmalı?” sorusu çerçevesinde altı farklı temel değere yer verilmektedir. Bu değerler: “Sevgi, saygı, sorumluluk, empati, yardımlaşma ve dürüstlük” olarak sıralanmaktadır. Belirlenen bu temel değerler çerçevesinde sınıf içi etkinlikler uygulanarak bu kazanımların edinilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

 


28Mar2017

Çoklu Zeka Kuramı

Çankaya Kreş Çoklu Zeka KuramıÇoklu Zeka Kuramı, eğitime yeni bir bakış açısı getirmiştir. Harward Üniversitesi öğretim üyesi olan Howard Gardner tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir.

Çoklu zeka kuramı, günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle birlikte bireylerin neler yapabildiğinden çok, neler yapabileceği düşünülmelidir. Çoklu zeka kuramı da bu amaçla yeni pedagojik yöntemlerin düşünülmesi için ortaya atılmıştır. Gardner, zekayı “içinde yaşanılan toplumda faydalı bir şeyler yapabilme kapasitesi; her insanda kendine özgü bulunan yetenek ve beceriler bütünü” olarak tanımlamaktadır.