Posts Tagged "balgat kreş çoklu zeka"

28Mar2017

Çoklu Zeka Kuramı

Çankaya Kreş Çoklu Zeka KuramıÇoklu Zeka Kuramı, eğitime yeni bir bakış açısı getirmiştir. Harward Üniversitesi öğretim üyesi olan Howard Gardner tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir.

Çoklu zeka kuramı, günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle birlikte bireylerin neler yapabildiğinden çok, neler yapabileceği düşünülmelidir. Çoklu zeka kuramı da bu amaçla yeni pedagojik yöntemlerin düşünülmesi için ortaya atılmıştır. Gardner, zekayı “içinde yaşanılan toplumda faydalı bir şeyler yapabilme kapasitesi; her insanda kendine özgü bulunan yetenek ve beceriler bütünü” olarak tanımlamaktadır.