Posts Tagged "çocuklarda psikolojik danışmanlık"

28Mar2017

Psikolojik Danışmanlık

 

Çankaya Kreş Psikolojik DanışmanlıkOkul öncesi dönemi; çocukların kişilik gelişimindeki en önemli safhalara denk gelmektedir. Çok yüksek bir öğrenme potansiyelinin olduğu; bedenin, duyguların, bilişin, sosyalliğin hızla geliştiği ve değiştiği bu yaşlarda alınan eğitimin kalitesi, çocukların yaşamlarında kalıcı etkiler bırakmaktadır. Ülkemizde son yıllarda hem okul öncesi eğitim veren kurumların hem de bu okullara devam eden öğrenci sayısının arttığı gözlemlenmektedir. Okul öncesi eğitimin önemine dair her geçen gün artan farkındalık; farklı eğitim metotlarıyla zenginleşme ihtiyacını doğurmaktadır.
Anaokulunda çalışan uzmanlar çocuğun ruhsal, bilişsel, davranışsal, kişisel, sosyal gelişimlerine eşlik etmekte ve bu süreci gözlemleyerek uygun tespit ve yönlendirmeleri yapmakta çok önemli bir konumda yer almaktadır. Uzmanların bakış ve anlayış bilgilerinin arttırılması ve uygulamada etkin kullanılabilecek pratik bilgilendirmenin yapılması bu eğitimin amaç ve hedefidir.