Posts Tagged "kreş balgat"

22Mar2015

Kreşler ve Gündüz Bakım Evleri

0-3 yaş arasında bulunan bebek ve çocuklara hitap eden kuruluşlardır ve eğitim kurumu değil sosyal kuruluşlardır. Buralarda eğitim ağırlıklı oyunlar ön planda bulunmaktadır. Kreşler ve gündüz bakım evleri daha çok çalışan anne babaların üzerindeki yükü hafifletmektedir.

Ana okulları

36-72 aylık çocukları ilkokula hazırlamayı amaçlayan yarım gün ya da tam gün eğitim veren resmi ya da özel olarak kurulabilen eğitim kurumlarıdır. Anaokulunun binaları 36-72 aylık olan çocuklara göre düzenlenir. Burada eğitim veren öğretmenler ise bu alanda eğitim alan ya da geçerliliği kabul edilen yerlerden sertifika alan eğitimcilerden seçilmektedir.

Anasınıfları

İlkokul bünyesinde açılan 48-72 aylık çocuklara yarım gün eğitim veren ve binanın yapılmasında okul öncesi çocukların değil ilkokul çocuklarının baz alındığı eğitim kuruluşudur.